23/12/2022 11:44

Nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành liên quan đến các chính sách về nộp, xuất trình, bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

10/09/2022 17:39

Mặc dù sổ hộ khẩu sẽ không bị thu hồi từ 1/1/2023 tuy nhiên sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy khi tiến hành các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, thông tin công dân được tra cứu như thế nào?

27/08/2022 11:35

Theo quy định, từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy sau mốc thời gian này sẽ có những thay đổi gì trong công tác quản lý cư trú, có phát sinh thêm thủ tục gì hay không…?