09/03/2023 22:51

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, hiện có 267 thủ tục hành chính yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú.

26/12/2022 15:23

Từ ngày 1/1/2023, toàn bộ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị sử dụng, do vậy nhiều giao dịch, thủ tục hành chính sẽ thay đổi…

25/12/2022 11:19

Nghị định 104/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi các thủ tục hành chính liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu đã điều chỉnh một số thủ tục liên quan đến BHYT sau khi bỏ sổ hộ khẩu.

23/12/2022 11:44

Nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành liên quan đến các chính sách về nộp, xuất trình, bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

30/11/2022 20:18

Tháng 12/2022 không chỉ đánh dấu thời điểm có hiệu lực của loạt chính sách về tiền lương, tổ chức cán bộ của nhiều ngành mà nhiều chính sách liên quan đến thủ tục hành chính cũng sẽ có hiệu lực.

29/09/2022 16:18

Năm 2022 là năm cuối cùng mà sổ tạm trú còn giá trị sử dụng. Vậy người dân cần nắm rõ những điều này trước khi sổ tạm trú chính thức bị khai tử.

10/09/2022 17:39

Mặc dù sổ hộ khẩu sẽ không bị thu hồi từ 1/1/2023 tuy nhiên sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy khi tiến hành các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, thông tin công dân được tra cứu như thế nào?

27/08/2022 11:35

Theo quy định, từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy sau mốc thời gian này sẽ có những thay đổi gì trong công tác quản lý cư trú, có phát sinh thêm thủ tục gì hay không…?

21/07/2022 15:52

Theo quy định, từ ngày 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy người dân cần lưu ý gì trước mốc thời gian này?

09/07/2022 16:24

Năm 2022 là năm cuối cùng mà sổ hộ khẩu, sổ tạm trú còn giá trị sử dụng.