11/03/2016 13:32

Xác trẻ em di cư chết đuối ngay trên biển Địa Trung Hải hoặc mắc kẹt vào những mỏm đá sát bờ biển là những hình ảnh quá đỗi đau thương mà cả thế giới đang phải đối mặt.