16/12/2015 11:53

Trong buổi giao lưu cùng Đại học Vinh, GS Ngô Bảo Châu so sánh giữa giáo dục hai nước.