02/07/2021 09:26

Sự nổi tiếng bất ngờ ập tới khiến cuộc đời "soái ca ăn mày" thay đổi hoàn toàn, nhưng theo một cách ít ai ngờ đến.

30/10/2019 15:46

Sau khoảng thời gian bất ngờ nổi tiếng và nhanh chóng bị lãng quên, "soái ca ăn mày" đình đám Trung Quốc một thời được cho là đã trở lại cuộc sống lang bạt trên đường phố.