10/06/2021 16:03

Sofa bị mọt là hiện tượng không ít người gặp phải sau thời gian dài sử dụng. Cùng với đó sẽ là âm thanh cọt kẹt liên tục nghe rất ồn. Nếu bạn đang gặp phải tình huống này thì nên xử lý như thế nào?