14/02/2023 09:27

Những người sống giả tạo thường nói ra 3 câu này, nếu nhận thấy bạn nên cắt đứt quan hệ.

08/12/2022 17:36

Những người sống chân thành đôi khi thẳng thắn và chịu thiệt thòi. Những kẻ giả tạo lại tìm mọi cách lấy lợi về mình.

08/06/2022 16:57

Kiểu người xảo ngôn thì lúc nào cũng lo trau chuốt cho lời nói bóng bẩy để làm đẹp lòng người khác, lấy lòng người khác nhằm đạt được mục đích của mình.