24/04/2024 15:26

Nếu thuộc một trong những trường hợp dưới đây bạn cần cấp đổi lại thẻ BHYT để tránh thiệt thòi khi khám chữa bệnh.