19/12/2016 11:24

Mỗi loại dầu ăn phù hợp với một cách chế biến thực phẩm và nhiệt độ khác nhau, do vậy cần ghi nhớ để đảm bảo dưỡng chất và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.