01/08/2019 09:45

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, nếu đủ căn cứ chứng minh cô bé 13 tuổi bị chủ quán ép mặc hở hang tiếp khách thì người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.