11/10/2018 14:37

Tôi cứ nghĩ ngày anh tìm về anh sẽ đón mẹ con tôi đi, sẽ yêu thương và bù đắp cho những gì tôi phải chịu, nhưng không, anh cũng như mẹ anh, tàn độc và vô tình.