22/11/2018 20:08

Cổ phiếu Hoa Sen tiếp tục mò đáy, tài sản của ông Lê Phước Vũ giảm mạnh.