15/12/2018 09:25

Số tiền cước hiển thị đồng hồ chỉ có 14.000 đồng nhưng tài xế taxi ở Sài Gòn yêu cầu khách Hàn Quốc phải trả cao gấp hàng chục lần.