20/11/2023 15:21

Giá giường bệnh hồi sức tích cực trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tăng khoảng 80.000 đồng/ngày, giá khám bệnh tăng nhẹ, giá xét nghiệm và kỹ thuật của hơn 1.900 dịch vụ cũng được điều chỉnh.