01/07/2023 16:47

Từ ngày 1/7, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.

26/06/2023 17:15

Cùng với việc tăng lương cơ sở, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài khu vực nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

15/05/2023 11:07

Bên cạnh việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức thì kéo theo đó nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài nhà nước được tính dựa theo lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

15/05/2023 07:53

Chính phủ quyết định tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang lên 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

02/05/2023 09:18

Bảng lương của giáo viên từ ngày 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

28/03/2023 15:09

Khi lương cơ sở tăng lên một số mức đóng BHYT cũng tăng theo, dẫn tới nhiều quyền lợi của người tham gia BHYT cũng sẽ tăng.

01/03/2023 20:25

Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng thêm 20,8%, thực hiện từ ngày 1/7/2023), có 9 đối tượng được tăng lương.

30/06/2018 08:18

Hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực kinh tế, xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2018.

28/05/2017 08:47

Từ ngày 1/7, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng thêm 90 ngàn đồng, lên mức 1,3 triệu/tháng.

06/12/2016 17:12

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.