10/04/2020 15:48

Sau khi tấn công nữ thành viên tổ công tác kiểm soát dịch Covid-19 xã Tam Thành, Thành bỏ trốn khỏi địa phương.