29/05/2023 18:28

Một quyết định sai lầm sau khi hoàn tất thiết kế con tàu vũ trụ này đã góp phần gây ra thất bại trong lần đổ bộ vừa qua.