29/03/2013 16:21

Đó là thông tin theo nguồn tin mới nhất từ Nhà máy đóng tàu Admiralteyskie Verfi xác nhận.

19/04/2012 14:59

Một trong hai chiến hạm này là tàu ngầm nguyên tử của Mỹ USS Toledo và tàu khu trục tên lửa USS Nitze.