08/10/2022 09:14

Dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ tối đa 3 ngày. Vậy các khoản thưởng Tết Dương lịch năm 2023 được quy định ra sao?