03/02/2019 11:05

Xưa nay, hai miền Bắc – Nam có những khác biệt và đặc trưng riêng về văn hóa, phong tục tập quán, được thể hiện rõ nhất trong dịp Tết Nguyên đán.