05/03/2024 12:27

Mỗi khi đến thăm những điểm tham quan giống như thác nước, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nước gầm rú rất lớn và đôi khi khuôn mặt của chúng ta sẽ bị hơi nước trong không khí làm bẩn mặt. Vậy bạn đã bao giờ nghe đến những thác nước nằm dưới mực nước biển chưa?

27/12/2022 15:23

Thác nước dưới biển chính là một trong những địa điểm kỳ lạ tồn tại trên Trái Đất.