21/05/2015 15:06

Sớm nổi lên như một hiện tượng âm nhạc khi còn nhỏ tuổi, các sao nhí khi trưởng thành lại có những ngã rẽ khác nhau khá xa.