21/07/2020 14:58

Cuộc sống của thần đồng 17 tuổi rẽ sang trang mới khi cậu bé phải sống xa mẹ. Những biến cố bắt đầu xảy ra từ đây.