28/05/2023 16:06

Cổ nhân nói, chỉ cần có chí hướng, tuổi tác không phải vấn đề, những người không có chí hướng, dù có sống tới trăm tuổi cũng là sống vô ích.

27/05/2023 21:53

Việc làm thừa thãi đó là nguyên nhân khiến cuộc đời người ta mãi không khá lên được.

27/05/2023 09:38

Sống ở trên đời, nếu quá suy tính thiệt hơn, sẽ chẳng thể thu về những thứ thậm đẹp đẽ.

26/05/2023 16:42

Một người mang trong mình nguồn năng lượng tích cực có thể đem đến cho bạn ánh mặt trời lực, tạo điều kiện cho những bước nhảy vọt của bạn trong tương lai.

26/05/2023 10:53

Các cụ dạy: Chớ muốn nhanh, chớ thấy lợi nhỏ. Muốn nhanh thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành.

26/05/2023 09:23

Muốn nâng cao năng suất học tập và cả thiện trí tuệ thì bạn nhất định phải có mục đích học tập, liên tục rút ra kinh nghiệm sai từ trong thực tiễn. Bạn cũng cần lên kế hoạch quản lý tài sản của mình.

25/05/2023 20:42

Chẳng ai sống mà không có bạn bè, nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Hãy xem những dấu hiệu sau đây để biết ai mới thực sự chân thành và ai tìm cách hại mình.

25/05/2023 15:27

Mọi chuyện là họa hay phúc đều phụ thuộc vào hành vi và tâm tính của con người. Bao dung với người khác cũng là để lại cho bản thân một lối thoát trong lúc bế tắc.

25/05/2023 09:17

Người sống ở trên đời, có một người đừng bao giờ đối tốt...

24/05/2023 16:27

Gia đình có ý nghĩa đối với tất cả mọi người, thế nên cái việc bạn lấy chuyện gia đình của người khác ra để trêu chọc, đùa cợt sẽ chỉ khiến họ cảm thấy tổn thương, đau đớn hơn mà thôi.