24/11/2016 14:14

Thiếu gia Phan Thành khẳng định mình vẫn độc thân và sợ thị phi sau khi dính nghi án yêu Salim. Anh cũng nhận ra rằng không nên dành cả tuổi thanh xuân để yêu 1 người.