26/07/2019 11:53

Người phụ nữ sau khi bị thanh niên cầm kiếm chém liên tiếp nhập viện trong tình trạng bị thương nhiều nơi, 2 tay gần như đứt lìa.