30/08/2020 08:24

Để có tiền giao dịch chứng khoán, nữ Giám đốc công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á (công ty DAS) sẵn sàng lừa cả cô giáo của mẹ mình, chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng.