17/08/2012 11:48

Ngành thể thao Việt Nam sẽ tổng kết, mổ xẻ thất bại ở Olympic 2012 trong 2 ngày 22 và 23/8.