14/04/2024 17:51

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

02/04/2024 11:09

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước sẽ chính thức có hiệu lực và đi vào thực hiện, theo đó, người lần đầu làm thẻ Căn cước sẽ được hưởng quyền lợi dưới đây.

29/03/2024 16:38

Từ 1/7/2024, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, theo đó, có những đối tượng sẽ phải đổi sang thẻ Căn cước mới.

31/01/2024 18:06

Dưới đây là những đối tượng phải đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong năm 2024.

01/01/2024 07:54

Theo Luật Căn cước mới được thông qua, từ ngày 1/7/2024, có 5 thay đổi cụ thể trên thẻ căn cước.

06/12/2023 16:30

So với luật Căn cước công dân, luật Căn cước sẽ có thêm trường hợp phải cấp đổi thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024.

28/11/2023 10:11

Thẻ căn cước sẽ không in vân tay, đặc điểm nhân dạng lên trên mặt thẻ, thông tin 'quê quán' được thay bằng 'nơi đăng ký khai sinh', 'nơi thường trú' được thay bằng 'nơi cư trú'.

27/11/2023 15:51

Nhiều người băn khoăn việc chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân đã cấp đang còn hiệu lực thì có phải đi làm lại thẻ căn cước hay không

27/11/2023 10:26

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định việc điều chỉnh tên gọi là Luật Căn cước và thẻ căn cước phù hợp với mục đích quản lý và phục vụ nhân dân.

31/07/2023 09:48

Hiện nay, một số địa phương đã tiến hành làm Căn cước công dân qua Zalo, giúp tiết kiệm thời gian của người dân.