26/08/2020 14:54

Mới đây, cơ quan sở tại Hàn Quốc thông báo xác nhận có một sinh viên nhà ở Hà Nam bay sang Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2.