09/12/2021 09:11

Đối tượng Hải đã dẫn lực lượng công an đến chỉ chỗ giấu thi thể nạn nhân ở dưới giếng.