30/05/2020 08:47

Thi thể nam thanh niên trong tư thế treo cổ đang phân huỷ nặng ở trung tâm thương mại.