31/12/2018 10:41

Là một trong tứ đại thiếu gia của kinh thành Bắc Kinh, Vương Thước nổi tiếng bởi độ chịu chơi, lối sống xa hoa và đặc biệt là danh sách dài những mỹ nhân “số má” từng qua tay anh.