23/04/2019 11:21

Theo lời Yến, trong lúc xuống phòng cũ để lấy đồ đạc, cô đã bị Quỳnh cầm dao rọc giấy tấn công trước. Sau khi tước được dao, cô gái này cầm mảnh cốc vỡ tấn công lại.