07/05/2018 07:37

2 giờ sáng, tất cả 6 người trong số họ đều đã chết. Một thiếu nữ nắm tóc từng người trong khi bạn trai mình dùng rìu sát hại họ. Bị ngấm thuốc mê, họ không hề kháng cự.