30/08/2020 11:37

Chuối là loại quả nhiều chất dinh dưỡng nhưng ăn chuối phải lưu ý tránh 'khung giờ độc' không được ăn kẻo nguy hiểm đến sức khỏe.