14/05/2014 05:09

Quỳnh Thư đầy khiêu khích khi tạo dáng bên xế sang trị giá bạc tỷ.