25/08/2021 21:42

Khi thành viên chốt kiểm soát Covid-19 giải thích, yêu cầu Trần Văn Thịnh (Hà Đông, Hà Nội) đeo khẩu trang, tuân thủ quy tắc phòng chống dịch, Thịnh không chấp hành. Hắn còn giằng co, giật khẩu trang, khiến đồng chí tại chốt bị sây sát vùng da cổ.