14/11/2014 15:12

'Những hoàn cảnh như cháu Hoàn thực ra là nguồn động viên cho những người như tôi để không tuyệt vọng trong những tình huống trắc trở'. Nhà thơ Hồng Thanh Quang bày tỏ.

04/02/2014 04:33

Nội dung thư gắn ngọn nhưng chứa chan tình cảm và niềm tin Đại tướng dành cho GS cùng sự phát triển của nền toán học nước nhà.