27/03/2024 16:16

Sử dụng VNeID có thể giúp công dân tiện lợi hơn khi làm các thủ tục hành chính, bởi nhiều giấy tờ sẽ tích hợp luôn vào tài khoản này.

31/05/2023 17:32

Tháng 6/2023 nhiều chính sách về an sinh xã hội cũng như thủ tục hành chính... sẽ có hiệu lực.

01/05/2023 11:41

Tháng 5/2023, nhiều quy định, chính sách mới về giáo dục, quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết thủ tục hành chính... sẽ chính thức có hiệu lực.

28/02/2023 14:27

Trong tháng 3/2023, nhiều chính sách mới, trong đó có các chính sách về nhân sự và việc làm sẽ chính thức có hiệu lực.

30/11/2022 20:18

Tháng 12/2022 không chỉ đánh dấu thời điểm có hiệu lực của loạt chính sách về tiền lương, tổ chức cán bộ của nhiều ngành mà nhiều chính sách liên quan đến thủ tục hành chính cũng sẽ có hiệu lực.

10/09/2022 17:39

Mặc dù sổ hộ khẩu sẽ không bị thu hồi từ 1/1/2023 tuy nhiên sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy khi tiến hành các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, thông tin công dân được tra cứu như thế nào?

07/07/2022 08:33

Hiện nay, nhiều công dân vẫn còn nhầm lần một số thông tin về thẻ CCCD gắn chip. Do đó, người dân cần biết những điều này về CCCD gắn chip để tránh gặp rắc rối trong các thủ tục hành chính.

06/11/2017 19:27

Sau khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành, công dân chỉ cần xuất trình 3 thông tin khi thực hiện các thủ tục hành chính.

01/12/2016 14:46

Chính sách mới về: Hỗ trợ cho lao động nữ, giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện, hướng dẫn thanh toán BHYT... sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2016.