21/01/2015 09:51

Một thùng container 40 feet, 2 dãy bàn, 6 máy vi tính, hơn nghìn đầu sách và gần trăm học sinh hợp thành một thư viện container ở vùng quê huyện Chợ Gạo (Tiền Giang).