22/10/2021 17:10

Một số thực phẩm chỉ cần cắt bỏ phần hỏng đi là có thể yên tâm sử dụng. Nhưng cũng có những món chỉ cần thấy nấm mốc xuất hiện là nên bỏ đi ngay.

06/06/2017 08:18

Mực, lươn hay ba ba là những món ăn xuất hiện khá nhiều trong đời sống, nhưng liệu bạn có biết không được ăn chúng cùng những thứ này?