05/09/2023 17:46

Những thực phẩm này chứa nhiều dưỡng chất, mang đến lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ chúng quá nhiều thì nguy cơ bị sỏi thận sẽ tăng lên.