08/10/2022 09:14

Dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ tối đa 3 ngày. Vậy các khoản thưởng Tết Dương lịch năm 2023 được quy định ra sao?

25/12/2019 10:14

Mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất ở TPHCM là 3,5 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở lĩnh vực tài chính – ngân hàng – bảo hiểm.

11/12/2017 15:46

Dịp Tết Dương lịch năm nay người lao động được nghỉ liên tiếp 3 ngày. Vậy, cách tính lương thưởng của người lao động khi đi làm vào dịp này sẽ ra sao?

20/12/2015 10:35

Nhiều doanh nghiệp cho biết chưa hạch toán tình hình kinh doanh cuối năm để đưa ra mức thưởng Tết. Thậm chí, nhiều nơi nhân viên chưa từng có thưởng Tết Dương lịch.

25/12/2014 08:48

Thưởng Tết dương lịch của một số ngân hàng là tháng lương thứ 13, của các ngành da giày, dệt may, cơ khí chỉ thưởng 300.000- 500.000 đồng.