25/11/2021 11:29

Trong ngày đầu thành phố tiến hành việc tiêm chủng vaccine Covid cho trẻ từ 12-17 tuổi, đã có hơn 33.000 liều tiêm được thực hiện.