28/06/2022 09:38

Theo các chuyên gia Bộ Y tế, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Việc tiêm các mũi nhắc lại vắc xin Covid-19 là cần thiết để tránh dịch bùng phát trở lại trên diện rộng.