05/02/2022 21:39

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có thông tin báo chí, liên quan đến những chỉ đạo của Chính phủ trong việc mua, tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

14/01/2022 17:00

Tình hình dịch bệnh ở Hà Nội tiếp dục diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu các đơn bị rà soát sẵn sàng chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi.