09/11/2021 10:35

TP Hải Phòng đã ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em 12 – 18 tuổi trên địa bàn. Dự kiến bắt đầu từ ngày 10/11.

04/11/2021 11:10

Trong tháng 11, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư sẽ báo cáo Bộ Y tế về kế hoạch phân bố vắc xin Pfizer để sử dụng tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi và phân bổ vắc xin theo tiến độ cung ứng và tình hình dịch của các địa phương...

14/10/2021 17:06

Ngày 14/10/2021, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688/BYT-DP về việc tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

12/10/2021 16:04

Theo Bộ Y tế, trước ngày 15/10, sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-18 tuổi.