28/12/2018 09:40

Ngày nam rapper lấy vợ cùng rất gần ngày kỷ niệm cưới của Hari Won và Trấn Thành.