01/07/2020 14:19

Công an đã huy động lực lượng trang bị vũ khí, chó nghiệp vụ truy bắt Niên trong rừng Trọ Phảng sau khi Niên giết hàng xóm